سیدمحمود سیدخرمی
۱
سیدمحمود سیدخرمی

برای انجام مراحل کلونینگ، بر طبق چه معیارهایی باکتری مناسب را انتخاب کنیم؟
کار کردن با کدام باکتری راحت تر است؟ Top10 یا DH5-Alpha؟ چرا؟

علی ملکی
۱
علی ملکی .
گزارش

سلام اقای خرمی معمولا چون دسترسی کاملی به سویه های مختلف باکتری ها نداریم، بر اساس داشته هامون تصمیم میگیریم. بهترین راه اینه که به مقالات نگاه کنیم و ببینیم چی کار کردند. البته فرق زیادی بین سویه های ای کلای برای کارهای معمولی نیست و نتیجه یکی هست. من برای پلاسمید خودم سویه JM109 پیشنهاد شده بود ولی من با DH5alpha ترانسفورم کردم و جواب هم داد. موفق باشید

علی ملکی
۱
علی ملکی .
گزارش

سلام اقای خرمی معمولا چون دسترسی کاملی به سویه های مختلف باکتری ها نداریم، بر اساس داشته هامون تصمیم میگیریم. بهترین راه اینه که به مقالات نگاه کنیم و ببینیم چی کار کردند. البته فرق زیادی بین سویه های ای کلای برای کارهای معمولی نیست و نتیجه یکی هست. من برای پلاسمید خودم سویه JM109 پیشنهاد شده بود ولی من با DH5alpha ترانسفورم کردم و جواب هم داد. موفق باشید

علی ملکی
۱
علی ملکی .
گزارش

سلام اقای خرمی معمولا چون دسترسی کاملی به سویه های مختلف باکتری ها نداریم، بر اساس داشته هامون تصمیم میگیریم. بهترین راه اینه که به مقالات نگاه کنیم و ببینیم چی کار کردند. البته فرق زیادی بین سویه های ای کلای برای کارهای معمولی نیست و نتیجه یکی هست. من برای پلاسمید خودم سویه JM109 پیشنهاد شده بود ولی من با DH5alpha ترانسفورم کردم و جواب هم داد. موفق باشید